Officers 2024

as of, January 2024

 

President

SHIKATA Yukiko

 

Chairman of the Standing Committee

KASUYA Akiko

 

Deputy Chairman of the Standing Committee

KIMURA Eriko

 

Standing Committee members in principle

AMANO Kazuo, AMANO Taro, DEHARA Hitoshi, gnck, IIDA Shihoko, KASUYA Akiko, KAWANAMI Chizuru, KIMURA Eriko, KOKATSU Reiko, MA Jungyeon, MAERKLE Andrew, MITSUDA Yuri, NAKAI Yasuyuki, NAKAMURA Fumiko, NARIAI Hajime, ODATE Natsuko, OGAWA Atsuo, OKABE Aomi, OSAKI Shinichiro, TSUCHIYA Seiichi, YABUMAE Tomoko

 

External Auditors

MATSUSHITA Yuri,  YAMANASHI Toshio

 

Secretary-General

OGAWA Atsuo

Deputy Secretary-General

TAKEI Toshifumi

Office assistant

YAMAUCHI Maiko

 

Office

C/O The National Museum of Modern Art, Tokyo
3-1 Kitanomaru-koen, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8322 JAPAN