TOSHIO SHIMIZU ART OFFICE代表。インデペンデントキュレーター、美術評論家、学習院女子大学教授。
1953年東京生まれ。
77年東京都立大学人文学部文学科卒業、83年ルーブル美術館大学修士課程修了。
東京都庭園美術館キュレーター、水戸芸術館現代美術センター芸術監督を歴任。
美術評論家連盟常任委員、東京都現代美術館美術資料収蔵委員会委員、日仏美術学会会員、財団法人徳間記念アニメーション財団評議員、美術史学会会員、国際博物館評議会会員。